Camino Real de Invierno

Den kongelige vinterveien til Santiago

Camino Real de Invierno er en pilegrimsvei på 275 km og utgjør et alternativ til Camino Frances mellom Ponferrada og Santiago de Compostela. Siste del av denne veien sammenfaller med Via de la Plata, altså pilegrimsveien som går gjennom Spanias vestre del, fra syd til nord.

”Invierno” betyr ”vinter”, og grunnen til dette navnet knytter seg til muligheten for å bruke den hele året, også når hovedveien Camino Francés er vinterstengt. Det er høyden ved O’Cebreiro som er spesielt utsatt om vinteren, og med denne alternative veien kan man likevel klare å ta seg frem.

Vinterveien følger elven Sil som renner gjennom en dal syd for Camino Francés, men den klatrer også opp i høyden, og inneholder dessuten en kraftig nedstigning. Men sett under ett er vandreterrenget behagelig, og dette alternativet er verd å prøve. Merkingen er ikke like god som på den mer trafikkerte franske veien, og man må følge litt bedre med på hvor man går.

Jakobskontoret har tidligere gitt ut fire guidebøker. De dekker følgende ruter: Via de la Plata, Camino Primitivo, Camino el Salvador og Camino de Madrid (som kommer inn på Camino Francés ved Sahagún, omtrent midtveis mellom Burgos og León).

Denne guideboken, den femte fra Bente Berg og Gunnar Hokstad, har samme format og oppbygging som de foregående. De beskrevne dagsetappene har egne kart og en kort beskrivelse av tettsteder og landsbyer som man passerer underveis.

Det er lagt spesiell vekt på å gi praktisk informasjon av interesse for pilegrimer, som overnattingsmuligheter, butikker, spisesteder og tilgang på rent vann.

Overnattingsstedene underveis er godt beskrevet, med telefonnummer, nettside osv. De 11 dagsetappene varierer sterkt i lengde, fra 12 til drøyt 33 km. Det er verdt å merke seg at det finnes få overnattingsmuligheter utenom de beskrevne.

I likhet med de foregående bøkene har også denne guideboken mye nyttig informasjon for pilegrimer. Vi finner informasjon om offentlig transport, om mat og drikke, informasjonskontorer og viktige telefonnummer, samt en mini-ordliste.

Boken inneholder også mye om historie og kultur knyttet til det aktuelle landskapet, og ikke minst knyttet til pilegrimsmålet Santiago de Compostela.   


ToBe