Camino de Madrid

Fra Madrid til León

Nok en gang har Jakobskontoret produsert en guidebok, denne gang dreier det seg om ruten ”Camino de Madrid”. Forfattere er Bente Berg og Gunnar Hokstad.

Et kjent ordtak sier at alle veier fører til Roma. Det er kanskje et poeng i dette, men i hvert fall er det sikkert at i Spania kryr det av pilegrimsveier som alle fører til Santiago de Compostela. En av disse pilegrimsveiene, eller caminoene, er Camino de Madrid. Den er et meget godt alternativ til den mer kjente Camino Francés, og kan også trygt anbefales til nye vandrere.

Denne caminoen er historisk dokumentert som gammel pilegrimsvei, selv om den aldri har vært en ”hovedpilgrimsvei” til Santiago. Veien er meget godt merket, og går gjennom et område rikt på religion, historie og kultur. Avstanden fra Madrid til León langs denne caminoen er 365 km.

Det nye heftet gir et riss over apostelen Jakobs historie, her er litt om spanske spisevaner og noe om attraksjonene langs ruten. Guiden har en oversikt over Jakobsforeningene langs caminoen, med distanser, landskapsbeskrivelser og brukbare kart, både over selve vandreruten og byene som passeres. Spisesteder og herberger er tatt med. Noen sider er avsatt til viktige ord og fraser som pilegrimen får god bruk for.

Teksten er illustrert med greie bilder i farger. Et Metro-kart for Madrid pryder baksiden. Kanskje litt originalt i en pilegrimsguide, men faktisk ganske nyttig!

Heftet er oversiktlig og nøktern, formatet passer til bukselommen. Det er fint at guiden har plastomslag, det hender at det regner i Spania også!

Det er prisverdig at slike guider gis ut på norsk, men noen god butikk er det ikke. Uansett er det et godt eksempel på hvilken glede og entusiasme som finnes i enkelte pilegrimsmiljøer. Heftet er et godt bevis på at det er mulig å produsere viktig pilegrimsinformasjon uten store penger, uten stort apparat. 

En stor takk til Jakobskontoret i Trondheim, som nå har gitt ut guidebok nr 2 på norsk over alternative vandringsveier til Santiago. Den første guideboken, Via de la Plata, kom i fjor på disse tider.

Arne Aakermann