Via de la Plata

Pilegrimsveien med navnet Via de la Plata er den 964 km lange vandreruten som går til disippelen Jakobs grav i byen Santiago de la Compostela. Den ligger i den selvstendige regionen Galicia i det nordvestlige Spania. Pilegrimsruten starter i byen Sevilla, som er hovedstad i regionen Andalucia i det sydlige Spania, og den går derfra nesten rett nordover inntil den deler seg ganske langt nord i landet. Den østlige varianten fortsetter videre nordover og slutter seg til Camino Francés ved byen Leon mens den andre traseen svinger vestover etter byen Zamora før den igjen bøyer nordover og kommer inn til Santiago fra syd.

Det er flere teorier om hvorfor denne ruten har fått navnet Via de la Plata som på norsk betyr Sølvveien. En av disse er at ordet plata er en mistolkning av det romerske ordet balata som betyr hardt dekke. Dette kan henspille på at pilegrimsveien følger flere av de romerske militærveiene som var steinsatte, og som selvfølgelig også var ferdselsårer for den lokale befolkningen og for handelsvarer. En annen teori er at det faktisk henspiller på det sølvet som ble ført sørover fra sølvgruvene i det sentrale Sydspania. Mye av dette sølvet ble eksportert videre fra Sevilla som tidligere var en havneby ved elven Guadalquivir. Dette navnet da som kontrast til det mindre kjente navnet Gullveien, som var den ruten som ble brukt for transport fra gullgruvene nordvest i landet, f.eks. fra området rundt byen Ourense (Gullbyen) og de to i Las Medulas ved Ponferrada. Herfra ble gullet fraktet vestover langs elven Miño og ned til kysten og derfra videre med båt til Roma. Det sies at gullet fra Spania holdt liv i den romerske økonomien og betalte kostnadene til de romerske legioner.

Via de la Plata går gjennom flere typer landskap i de autonome regionene Andalucia, Extremadura, Castilla Y Leon og ender opp i Galicia. Alle disse regionene har sin spesielle form for landskap og vegetasjon. Næringsveiene er forskjellige også og varierer fra beiteland til kornåkrer, korkeikskoger og til grønnsakdrift og melkeproduksjon. Svineoppdrett er egså en stor industri. Den følger på flere strekninger fortsatt eksisterende romerske veier og langs gamle steingjerdete kvegdriverkorridorer. Disse Cañada Real er gitt ved kongelige privilegier og er allmenningsområder som fortsatt brukes av kveg- og hesteoppdrettere. Vandreveien er en allsidig, pitoresk og behagelig rute som gir mange gode naturopplevelse både i skog og sletteland. Den er ikke plaget så mye av trafikk selv om hovedveien nordover ikke er så langt unna. Det er så stilt og fredelig på denne pilegrimsveien at den er høy skattet av erfarne vandrere som har fått nok av  maset og kjaset på de mer benyttede traseene. Derfor har det hendt at noen pilegrimer faktisk har avbrutt sin vandring og startet på nytt i Sevilla for å prøve å finne den roen som er så vesentlig på en god pilegrimsvandring. I år 2015 var det bare ca. 9.000 ( 3,5% av den totale pilegrimsmengden) mennesker som vandret langs denne mer og mer populære ruten, og det er nesten en dobling på de siste 2-3 årene.

Plataen, som den gjerne kalles av de som har gått den, er godt utbygd med både overnattings- og spisesteder da den, som tidligere nevnt, går parallelt med hovedveien A-66 og besøker de aller fleste byene og tettstedene som denne travle trafikkåren går gjennom. Av disse finner man historiske og kulturelle perler som byene Sevilla, Zafra, Merida med sine fantastiske romerske teater og arenaer, Cáseres, Salamanca og Zamora før veien deler seg til enten Leon eller til gullbyen Ourense før de senere igjen møtes i Santiago. Nærheten til A-66 gjør at det er gode buss- og også togforbindelser til resten av Spania. Det er derfor lett å finne passende startpunkter på ruten. Via Madrid og de andre større byene er det greit å ta seg fram til en by på den merkede ruten når man ikke har anledning til å Starte i Sevilla, eller skal avslutte vandringen underveis for evt. å fortsette ved neste anledning.

Underveis nordover er det flere andre pilegrimsruter som slutter seg til Plataen. De største av disse er Camino Mosárabe, Camino del Sur og Camino Estrecho som henger sammen med Via Augusta.

Den lengste av disse er Camino Mosárabe som går fra havnebyen Almeria, ved Costa del sol, gjennom byene Granada og Cordoba før den slutter seg til Via de la Plata i den storslåtte «romerbyen» Merida. Deretter følger Camino del Sur som starter i kystbyen Huelva, like ved grensen til Portugal, og kommer inn på Plataen i Byen Zafra, noe nord for Sevilla. Den neste ruten er en kombinasjon av Camino Estrecho  som starter på Spanias aller sydligste punkt, Tarifa, og så slynger seg nordvestover til Cadizbukten hvor får kontakt med Via Augusta i havnebyen Puerto Real. Via Augusta har sin begynnelse i den gamle fønisiske havnebyen Cádiz  og går rundt den store Cádizbukten før den smelter sammen med Camino Estrecho. Den fortsetter så videre nordover gjennom vinbyen Jerez de la Frontera og kommer inn til regionhovedstaden Sevilla fra syd. Sammen så fortsetter de som Via de la Plata nordover til Santiago i Galicia. Totalt er det godt over 1.300 km fra Tarifa i syd opp til Santiago de Compostela i det nordvestlige Galicia.

Skulle man være så heldig å kunne sette av nødvendig tid til at man kan gå hele denne ruten sammenhengende, så ville man ha et par måneder med både store opplevelser og mulighet til rolig kontemplasjon underveis. Både de historiske stedene, den flotte naturen og stillheten og roen gir deg anledning til å oppleve helheten i skaperverket. Man skal heller ikke glemme de flotte og hjelpsomme menneskene man møter langs caminoen, både medvandrere og fastboende.

Buen Camino!