Passets innside
Passets innside
Noen stempel fra Camino El Salvador
Noen stempel fra Camino El Salvador
Det norske pilegrimspasset
Det norske pilegrimspasset
Pilegrimsmottaket i Santiago
Pilegrimsmottaket i Santiago
Lykkelig pilegrim
Lykkelig pilegrim

Pilegrimspass

Pilegrimspasset – Credencial del peregrino – ble utarbeidet etter at Camino Francés ble revitalisert. Det er pilegrimens bevis på at man er pilegrim, på vei mot Santiago de Compostela av religiøse eller åndelige årsaker. Det har to praktiske formål: det gir adgang til pilegrimsherbergene, og det dokumenterer vandringen for de som ønsker å oppnå Compostela’en.

Pilegrimspasset kan kjøpes hos de forskjellige lands pilegrimsforeninger, og i herberger og kirker underveis.

Innsiden av passet skal fylles ut med dato for når man starter vandringen, navn, adresse, passnummer (norsk pass), hvor man starter vandringen, og om man går, sykler eller rir. Nederst på passet blir det signert når man viser passet på pilegrimsmottaket i Santiago.

På de neste fem sidene er det plass til stempel. Passet må stemples hver dag, og påføres dato. De siste 100 km må vandrere stemple to ganger daglig (for syklister de siste 200 km). Man får stempel på overnattingssteder, i kirker, i rådhus og på spisesteder.

Baksiden av passet inneholder kart over en del pilegrimsveier i Europa. Likeså en beskrivelse av vilkårene for å bruke pilegrimspasset, og en velsignelse.

Vilkårene er som nevnt over at det er pilegrimens identifikasjon, som bekrefter at man er pilegrim av religiøse/åndelige årsaker, og at det gir adgang til herbergene. Likeså hvordan passet må stemples for å bekrefte vandringen, at man respekterer husreglene i herbergene og er med og støtter disse økonomisk. Dessuten at grupper med følgebil/-buss, og grupper med syklister, finner andre overnattinger enn herbergene. Ved å bruke pilegrimspasset aksepterer man disse vilkårene.

Velsignelsen lyder slik:

I vår Herre Jesu Kristi navn, ta denne vesken, til bruk på din pilegrimsvandring, slik at du, straffet og veiledet, haster frem for å kaste deg ned for Sankt Jakobs føtter, dit du lengter etter å komme; og etter å ha fullført din reise kommer du til oss, i glede over Guds hjelp, han som lever og regjerer i all evighet. Amen. 
Motta denne stav, til støtte for reisen og dine anstrengelser gjennom din pilegrimsvandring, slik at du blir i stand til å bekjempe mylderet av fiender, og slik kommer trygt frem til Sankt Jakobs føtter; og etter å ha fullført din vandring kommer til oss i glede over den samme Guds samtykke, han som lever og regjerer i Himmelen for evig og alltid. Amen.

(Denne velsignelsen er hentet fra Codex Calixtinus, - Liber Sancti Jacobi -  den eldste pilegrimsguide man kjenner.)

Det spanske pilegrimspasset får du kjøpt hos Jakobskontoret i Trondheim.
Det norske pilegrimspasset får du kjøpt hos Pilegrimsfellesskapet St. Jakob i Oslo.