fra internett
fra internett
fra internett
fra internett
fra internett
fra internett
ledig skriftestol
ledig skriftestol
fra internett
fra internett

Liber Sancti Jacobi

bildet er fra internett

bildet er fra internett

Liber Sancti Jacobi (St. Jakobs bok), eller Codex Calixtinus som den også kalles, er et illuminert manuskript fra 1100-tallet. Den inneholder prekener, liturgiske tekster og rapporter om mirakler knyttet til helgenen, flere liturgiske musikkstykker, og en beskrivelse av pilegrimsveien til Santiago de Compostela, om kunstverk langs veien, og opplysninger om lokalbefolkningen.

Boken er svært forseggjort, og er en av Spanias mest verdifulle kulturminner. Likeså er den en av de rikeste kilder for middelalderforskere innen forskjellige grener, som blant annet historie, geografi, musikk, kunst, språk og sosiologi. Det har vært mye debatt blant forskere omkring Codex’en og dens opphav. Man mener den har blitt skrevet av forskjellige forfattere, og deretter samlet i ett verk av den franske videnskapsmannen Aymeric Picaud, sannsynligvis mellom 1135 og 1139. Det hersker noe usikkerhet med hensyn til dateringen av verket, men man vet at Arnaldo de Monte, en munk fra Ripoll kloster nær Barcelona, i 1173 laget en avskrift av boken da han var ferdig med sin pilegrimsvandring, til sin abbed og sine klosterbrødre.

Man antar at boken har fått navnet Codex Calixtinus av to årsaker. Den første fordi den er utstyrt med et falskt brev, angivelig undertegnet av pave Callixtus II (som døde i 1124), for å øke troverdigheten omkring manuskriptet. Dernest, og vesentligst, på grunn av den innflytelse Callixtus hadde i den tidsperioden manuskriptet ble til.

Før han ble valgt som pave hadde Callixtus vært abbed i Cluny. Han var bror til greven av Galicia, og onkel til kong Alfonso VII, som i 1111 ble kronet i katedralen i Santiago de Compostela. Både som abbed og som pave arbeidet han aktivt for å fremme pilegrimsvandringene dit.

Med tiden ble manuskriptet av ulike grunner både gjemt og glemt, inntil det i 1886 ble gjenfunnet av jesuitthistorikeren Fidel Fieta, og i 1964 ble hele Codex‘en restaurert. Dette ble gjort i verkstedet til nasjonalbiblioteket i Madrid.

Codex Calixtius består av fem deler, eller bøker.

Bok 1 inneholder prekener om St. Jakob, liturgiske tekster, beskrivelser av hans martyrium, og flere musikkstykker. Likeså inneholder den betraktninger om det åndelige aspektet ved en pilegrimsreise.

Har du lyst til å vite mer? Les vår bok Caminominner.
Du kan kjøpe den hos Jakobskontoret i Trondheim, og hos Pilegrimsfellesskapet St. Jakob i Oslo.