Diverse pilegrimsforeninger

Mange land har pilegrimsforeninger, og det dukker stadig opp flere, verden rundt. Disse yter en utstrakt grad av frivillig innsats for pilegrimens beste. Flere av dem har et utstrakt og godt samarbeid med de utallige kommuner caminoene går gjennom. Kommuneansatte og de frivillige i pilegrimsforeningene har en felles holdning om at uten samarbeid vil ikke pilegrimen få en vellykket åndelig og fysisk vandring.

Her vil du finne navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse til forskjellige nasjoners pilegrimsforeninger.