Gry Folge
Gry Folge
Eivind Luthen
Eivind Luthen
Svein Harthor Andersen
Svein Harthor Andersen
Bente Eliassen
Bente Eliassen

Pilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge

Pilegrimsfellesskapet St. Jakob er en ideell organisasjon med formål å spre kjennskap til og forståelse for pilegrimsvandringer nasjonalt og internasjonalt. Foreningen utgjør et fellesskap av mennesker med interesse for pilegrimsvandringer og alle sider knyttet til dette.

Vår forening arbeider på et felleskirkelig, historisk, kulturelt og økologisk grunnlag. Den ble stiftet i 1996, og har sitt kontor i Oslo. Hovedoppgaven er å inspirere til pilegrimsvandring og bidra med praktiske råd og informasjon om de ulike pilegrimsveiene.

Pilegrimsfellesskapet St. Jakob er også en aktiv pådriver i arbeidet med å videreutvikle pilegrimsveiene i Norge, og infrastrukturen knyttet til dem. Vi understreker dessuten viktigheten av frivillig innsats som en bærende kraft i pilegrimsarbeidet. Vi ønsker å fremme idealer som enkelhet, respekt for naturen og andre vandrere, nærhet, gode opplevelser, sammenheng mellom ytre og indre vandring og en ærlig søken mot hellige mål.

Foreningen er landsomfattende og er åpen for alle. Medlemskapet koster kr. 450,- pr. år. Kontoret holder til i Oslo, og har åpent fra mandag til fredag. Her får man informasjon om pilegrimsveier, og svar på praktiske spørsmål knyttet til vandringen. Det finnes også et bra utvalg av brosjyrer, kart, guidebøker og annen litteratur for salg. Kontoret selger også pilegrimspass.

I tillegg holdes Åpent hus jevnt over en kveld i måneden, der det taes opp ulike tema med tilknytning til pilegrimsvandringer.

Medlemsbladet Pilegrimen kommer ut tre ganger i året. Bladet er på 48 sider og viser et meget bredt spekter av pilegrimenes verden med presentasjon av aktiviteter, historisk stoff og annen viktig informasjon av interesse for pilegrimer. Nettsiden vår, www.pilegrim.no, informerer om mer dagsaktuelle saker og ferske nyheter.

Hvert år arrangerer Pilegrimsfellesskapet St Jakob minst en medlemstur. Disse turene går til land og steder med en spesiell historie av betydning for pilegrimer, og opplegget er på et faglig høyt nivå. Man har blant annet besøkt Armenia, Georgia, Solovki i Kvitsjøen, Cuba, Tyrkia og Etiopia.

Foreningen ledes av et styre, der Gry Folge er leder, Eivind Luthen er foreningens daglige leder, Svein Harthor Andersen har ansvar for medlemsregisteret og Dagfinn Jernes er kasserer. Tarjei Næss Skrede er styremedlem, mens varamedlemmer er Jorun Strøm, Bente Eliassen og Trond Kivijervi.

Kontorets adresse er:

Pilegrimsfellesskapet St. Jakob
Huitfeldts gate 11
0253 Oslo